เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 (3ปีซ้อน) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ด้วยคะแนน 99.29 ระดับ AA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

About Us

วิเคราะห์แผนและงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

เว็บลิ้งค์ภายนอก